Gayrimenkul Hukuku

Ekol Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize Gayrimenkul Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 

 • Ecrimisil davalarında hukuki destek sağlanması
 • Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davalarında hukuki destek sağlanması 
 • Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalarında hukuki destek sağlanması 
 • İpotek ihtilaflarından doğan davalarında hukuki destek sağlanması 
 • İstihkak davalarında hukuki destek sağlanması 
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davalarında hukuki destek sağlanması 
 • Kamulaştırma davalarında hukuki destek sağlanması 
 • Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlanması
 • Kira bedelinin tespiti davaları ve sürecin takibi 
 • Önalım (şüfa) davaları ve sürecin takibi
 • Tapu iptal ve tescil davaları ve sürecin takibi
 • Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
 • Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davaları ve sürecin takibi
 • Tahliye davaları ve sürecin takibi
 • Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık
 • Gayrimenkullerin hukuki ve maddi durumu için araştırma  ve değerlendirme
 • Hukuki durum tespit raporlaması
 • İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İpotek ve rehin tesisi işlemleri
 • İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 • Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık
 • Mevzuatın yakından takibi ve müvekkilin konu hakkında bilgilendirilmesi
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
 • Tapu işlemleri
 • Yönetim planı hazırlanması