İcra İflas Hukuku

Ekol Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize Ceza  Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 

 • Konkordato & İflas talep edilmesi ve takibi,
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Kambiyo ve adi alacaklarının tahsili ve sürecin takibi ,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Haciz işlemleri ve İcra takibi hazırlanması ve takibi,
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi,
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,
 • İhtiyati haciz kararı alınması ve takibi,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi,
 • Menfi tespit davalarının hazırlanması ve sürecin takibi,
 • İstirdat davalarının hazırlanması ve takibi,
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi,
 • İtirazın İptali davalarının hazırlanması ve takibi,