İdare ve Vergi Hukuku

Ekol Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize İdare ve Vergi  Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 

  • Vergi dairelerince yapılan tahakkuklar ile uygulanan idari para cezalarının iptali,
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK)’nun idari para cezalarının iptali ve kurum nezdinde yürütülen işlemlerin takibi,
  • Gümrük idarelerince uygulanan ek tahakkuk, idari para cezaları ile mülkiyetin kamuya geçirilmesine dair kararların iptali ve idare nezdinde yürütülen işlemlerin takibi,
  • Kamu İhale Kurumu(KİK)’nun verdiği yasaklama kararlarının ve idari cezaların iptali ile kurum nezdinde yürütülen işlemlerin takibi,
  • Enerji ve madencilik alanında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından uygulanan idari para cezaları ve lisans talepleri, bu taleplerin reddi işlemlerinin iptali,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen idari para cezalarının iptali ve kurum nezdinde yürütülen işlemlerin takibi.