Sigorta Hukuku

Ekol Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize Sigorta  Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 

  • Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi
  • Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili
  • Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi
  • Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibi
  • Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri
  • Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi
  • Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar
  • Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması
  • Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili amacıyla sigorta avukatımız tarafından dava açılması ve sonuçlandırılması